தலைமைச் செயலக வட்டார செய்தி: 2% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான கோப்பு தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இன்னும் சில தினங்களில் முதல்வரின் உத்தரவுக்காக வைக்கப்படும் என தகவல்.Comments