கோடைகால குறிப்புகள் - 2018

காலை எழுந்தவுடன் சாப்பிட வேண்டியவைகள்

பழைய சாத தண்ணீர் ( வாரம் 2 நாட்கள் )
ஊற வைத்த வெந்தயம் ( வாரம் 2 நாட்கள் )

CLICK HERE TO READ MORE 》》》

Comments